Akti škole

Statut  Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića

Izmjene Statuta strojarske tehničke škole Fausta Vrančića

Odluka o izmjeni Statuta strojarske tehničke škole Fausta Vrančića

Godišnji Plan i program rada za škol.god. 2017./2018.

Pravilnik o radu škole Fausta Vrančića

Pravilnik o zaštiti arhiva

Školski Kurikulum za škol.god. 2017./2018.

Kućni red škole

Izmjena Kućnog reda škole

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik postupka jednostavne nabave u školi