Obavijest roditeljima i učenicima

Učenici   koji  su  besplatne   udžbenike   dobili   za  školsku   2015./2016.   godinu, obvezni  su ih čuvati  te ih, sukladno  obavijesti  Gradskog  ureda za obrazovanje,   kulturu  i sport, KLASA:   602-09/16-01/45,   URBROJ:   251-10-11-16-6    od  13. svibnja 2016.,  po  okončanju nastavne  godine,  odnosno  zadnji  dan nastave  vratiti  u školu neoštećene/neuništene.

Vraćaju se svi zaduženi udžbenici i priručnici osim naslova koje će koristiti i u narednom razredu o čemu će ih obavijestiti predmetni nastavnici, odnosno razrednici  (za engleski jezik, računalstvo, tehničko crtanje,…). Učenici koji ponavljaju razred vraćaju sve udžbenike i priručnike.

Učenici koji će polaziti dopunski rad ili ići na popravak obavezni su udžbenike vratiti najkasnije naredni dan po okončanju navedenih aktivnosti.

Točan termin razduživanja  zadnjeg dana nastave dogovaraju razrednici za svoj razred i o njemu su dužni na vrijeme obavijestiti  učenike, odnosno roditelje.