Skills in metal and electro industry

Skills in metal  and electro industry, projekt u sklopu programa EU  Erasmus+. Partneri smo u ovom projektu čiji je nositelj Gospodarska zbornica Slovenije – udruženje obrade metala. Cilj ovog projekta je usmjeriti se na uočeni nedostatak potrebnih vještina kod radnika u području strojarstva i mehatronike, uzimajući u obzir potrebe tržišta rada u određenom sektoru te zahtjeve za novim vještinama određenog profila zanimanja. Radit će se na izradi i provedbi zajedničkih strukovnih kurikuluma, metodama poučavanja i osposobljavanja nastavnika i učenika za odabrani profil zanimanja. Posebna pozornost obratit će se na osposobljavanje učenika kako bi po završetku školovanja stekli kompetencije i vještine kojima bi postali konkurentni na tržištu rada na području Europske Unije. Više o projektu pogledajte na ovoj stranici !