Škola ima dugu povijest i tradiciju

Utemeljenje škole datira od sredine prošlog stoljeća, točnije od 1946. godine, kada je upisan jedan razred za potrebe metalske industrije grada Zagreba i tvornice Prvomajska. Slijedećih godina broj polaznika se povećava i školske godine 1947/48. škola nosi naziv – Škola učenika u privredi.

Školske godine 1949/50. škola mijenja naziv u Industrijaska škola Prvomajska i iz godine u godinu buja i prerasta u veliku i poznatu ustanovu na strojarskom području. Na sadašnjem mjestu u Aveniji Marina Držića postojale su školske radionice, a teorijska nastava se odvijala u zgradi gimnazije u Križanićevoj ulici. Godine 1960. izgrađeni su sadašnji objekti škole ( Industrijska škola djeluje u jednom, a Škola učenika u privredi u drugom dijelu objekta).

Školske godine 1961/62. počinje sa radom Tehnička škola , te škola za tehničke crtače. Škola mijenja naziv 1962. godine u Metaloprerađivački školski centar Prvomajska. U daljnjem razvoju treba obilježiti 1969. godinu kada dolazi do spajanja Prvomajske i Škole učenika u privredi u Metalski školski centar Prvomajska , te postaje jedna od najvećih škola u Hrvatskoj (preko 3700 polaznika).

Nakon reforme školstva 1980. godine dobiva naziv Tehnički obrazovni centar (TOC) Prvomajska. Svih tih godina djelovanja valja napomenuti da je škola uz odgojno – obrazovnu imala i proizvodnu komponentu. U školi su se proizvodile: elektro brusilice, stolne elektro bušilica i kovačko ljevačke brusilice. Iz usluga radilo se je na strojnoj i ručnoj obradi, zavarivanju, lijevanju, projektiranju i konstrukciji alata i naprava. Pod tim nazivom djeluje do uspostave nove hrvatske države kada je uslijedila reorganizacija velikih obrazovnih centara.

Godine 1991. TOC Prvomajska se dijeli u dvije škole : Industrijsku strojarsku školu i Strojarsku tehničku školu. Nedugo potom 1996. godine škola je imenovana pod današnjim nazivom Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića.

Danas škola uz prilagodbe potrebama suvremenog tržišta rada nudi obrazovanje u četiri obrazovna programa i to: strojarski tehničar, tehničar mehatroničar, računalni tehničar u strojarstvu i tehničar za vozila i vozna sredstva. U šk.god. 2008/09. upisano je 28. odjeljenja i 2. odjeljenja obrazovanje uz rad.

Iz ove škole je krenula primjena novih CNC tehnologija u srednješkolsko usmjereno obrazovanje Hrvatske, te smo slijedom toga postali Referalni je centar za nove tehnologije u Hrvatskoj na području: CNC tehnologija (tokarenje i glodanje), te projektiranje pomoću računala u strojarstvu ( programi: AutoCAD i CATIA)

Škola je postala hrvatski centar za polaganje stručnih ispita za profesore stručnih predmeta. U školi se redovno održavaju državna natjecanja učenika srednjih škola u području strojarstva. Istovremeno se vrši edukaciju i osposobljavanje polaznika tehnoloških seminara za praktičan rad u vodećim hrvatskim tvrtkama na području projektiranja i tehnološke obrade u strojarstvu. Škola je inicijator osnivanja Društva za strukovno obrazovanje, čije je sjedište od osnutka u školi.
Škola se ističe suvremeno opremljenim učionicama i prati trend suvremenih tehnoloških dostignuća. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića poznata je i po učenicima koji osvajaju vodeća mjesta na međužupanijskim i državnim natjecanjima. Posebno smo ponosni na mlade inovatore koji na juniorskim i seniorskim svjetskim smotrama i prvenstvima osvajaju vodeća mjesta.
Sve je to pridonijelo da Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića iz Zagreba postane poznata i priznata kako u zagrebačkom okruženju tako i na hrvatskom srednješkolsko-strukovnom području.
S obzirom na dobru prošlost, kvalitetnu sadašnjost podržanu vrhunskim i marljivim profesorskim kadrom, gotovo sigurno ovu školu čeka i odlična budućnost.