Nastavak obrazovanja

Upisi u šk. god. 2017./2018.

Zamolbe za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije primat će se u tajništvu škole, svakim radnim danom, od 15. lipnja 2017. do 5. srpnja 2017. u vremenu od 10:00 do 13:00 sati. Zamolbu u pisanom obliku podnosi punoljetan učenik, odnosno roditelj ili skrbnik ako je učenik malodoban. Učenik može predati zamolbu ukoliko mu na dan predaje zamolbe nije proteklo dvije godine od završetka prethodno upisanog strukovnog programa te ukoliko mu je prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Uz zamolbu je potrebno priložiti i sve prethodno stečene razredne svjedodžbe te završnu svjedodžbu u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Nastavak obrazovanja moguć je u smjerovima: strojarski tehničar i tehničar za vozila i vozna sredstva-novi strukovni kurikulum. U zamolbi obvezno navesti smjer u koji se želite upisati.

Obrazac zamolbe

Pravilnik

Sastanak sa roditeljima i učenicima koji su upisali nastavak obrazovanja u školsku 2017./2018. godinu bit će 19. rujna 2017. u 18:00 u školskoj knjižnici.

Sat razrednika održat će se 25. rujna 2017. u 8:30 u školskoj knjižnici.

Konzultacije iz fizike bit će 11.12.2017. u 8:30.

Konzultacije-1. razred

Fizika                                      25.10.2017.                                     8:30

Geografija                              24.10.2017.                                    16:40

1. dio ispita iz fizike održat će se 10.11.2017. u 9:00 sati. Ukoliko imate pitanja možete doći 8.11.2017. u 8:30.

Konzultacije

Fizika: 21.11.2017. u 8:00

Ispiti

Geografija: 23.11.2017. u 17:30

Kemija: 1.12.2017. u 9:40

Biologija: 1.12.2017. u 10:40

 

Konzultacije iz predmeta 2. razreda:

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija: 22. 1. 2018. u 12:00

Povijest: 23. 1. 2018. u 11:30

Geografija: 24. 1. 2018. u 10:40

Računalstvo: 23. 1. 2018. u 17:30

Fizika: 22. 1. 2018. u 10:40

Ispiti:

Ispit iz kemije: 26. 1. 2018. u 9:40

Ispit iz geografije(1. razred): 24. 1. 2018. u 10:40