Vijeće učenika

KLASA:      602-03/16-02/442

URBROJA: 251-95-16-03-01

Zagreb,        22. rujna 2016.

P O Z I V

Na temelju članka 153. Statuta Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14 u Zagrebu sazivam konstituirajuću   sjednicu  Vijeća učenika za školsku 2016./2017. godinu koja će se održati u petak 23. rujna  2016. godine  u  13,30  sati u školskoj knjižnici

 Dnevni red sjednice:

  1. Potvrđivanje mandata izabranih članova Vijeća učenika
  2. Izbor predsjednika i zamjenika
  3. Prijedlog člana Povjerenstva za kvalitetu
  4. Usvajanje godišnjeg plana i programa rada Vijeća učenika za školsku 2016./2017. godinu
  5. Razno

RAVNATELJ: Dubravko Diklić, dipl. ing., v.r.