Vijeće roditelja

KLASA:      602-03/16-02/443

URBROJA: 251-95-16-03-01

Zagreb,        22. rujna 2016.

P O Z I V

Na temelju članka 162. Statuta Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14 u Zagrebu sazivam konstituirajuću   sjednicu  Vijeća roditelja za školsku 2016./2017. godinu koja će se održati u ponedjeljak 26. rujna  2016. godine  u   17,30  sati u školskoj knjižnici

 Dnevni red sjednice:

  1. Potvrđivanje mandata izabranih članova Vijeća roditelja
  2. Izvješće ravnatelja o realizaciji kurikuluma i godišnjeg plana za šk. 2015./2016. godinu
  3. Prijedlog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 2016./2017. g.
  4. Izbor predsjednika i zamjenika Vijeća roditelja
  5. Usvajanje plana i programa Vijeća roditelja za šk. 2016./2017. godinu
  6. Izbor i imenovanje člana Školskog odbora
  7. Prijedlog člana Povjerenstva za kvalitetu
  8. Razno

RAVNATELJ: Dubravko Diklić, dipl. ing., v.r.