NATJEČAJ ZA UPIS U ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Slobodna mjesta u jesenskome upisnome roku:

Tehničar za mehatroniku-novi strukovni kurikulum: 2

Tehničar za vozila i vozna sredstva-novi strukovni kurikulum: 1

Strukturu upisa i uvjete upisa u 2017./2018. godinu možete pogledati ovdje.

 

Provjera znanja stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju: 19. lipnja 2017. u 12:00

Provjera znanja stranog jezika : 5. srpnja 2017. u 12:00.

Za upis u 1. razred

prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element.

Zajednički element

Zajednički element za upis u sve programe čine prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.

Za upis u program CNC operater/CNC operaterka vrednuju se (uz prosjeke svih zaključnih ocjena posljednja četiri razreda) i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

Za upis u četverogodišnje programe vrednuju se (uz prosjeke svih zaključnih ocjena posljednja četiri razreda) i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik i

 • za program Računalni tehničar za strojarstvo zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura
 • za program Strojarski tehničar zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura
 • za program Tehničar za mehatroniku zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura
 • za program Tehničar za mehatroniku-novi strukovni kurikulum zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura
 • za program Tehničar za vozila i vozna sredstva-novi strukovni kurikulum zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Tehnička kultura

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

Dodatni element

čine sposobnosti i darovitosti učenika. Sposobnosti i darovitosti kandidata dokazuju se i vrednuju:

 • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih vještina i sposobnosti;
 • na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima u znanju;
 • na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava.

Poseban element vrednovanja

kandidata čini vrednovanje uspjeha:

 • kandidata sa zdravstvenim teškoćama;
 • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim
 • ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;
 • kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od do 2020. godine;
 • kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj
 • dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo.

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava od prava propisanih člancima 19., 20., 21. i 22. Pravilnika, koje je za njega najpovoljnije.

Što je važno za upis?

  Za upis učenika u 1. razred školske godine 2017./2018. potrebno je donijeti:

upisnicu (ispisanu s učenikovog sučelja na stranici www.upisi.hr te potpisanu od strane učenika i roditelja)

– za smjer Računalni tehničar za strojarstvo: potvrdu nadležnog školskog liječnika

– za sve ostale smjerove: liječničku svjedodžbu medicine rada za upisani program

Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda.

Molimo Vas da nam prilikom upisa dostavite potvrdu o uplati iznosa naknade za povećane troškove obrazovanja (100 kn). Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje.

Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu i dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokaz zdravstvene sposobnosti) gube pravo na upis i upućuju se na prijavu u sljedećemu upisnom roku. Isto tako, kandidati koji su temeljem propisane dokumentacije ostvarili određeno pravo na dodatne bodove ili izravan upis, a u sustavu je označeno da imaju to pravo, tu dokumentaciju dužni su donijeti srednjoj školi pri upisu. Ako se ustanovi da dokumentacija ne postoji ili nije vjerodostojna, kandidat gubi pravo na upis i upućuje se na sljedeći upisni rok.

Upisnicu i navedene dokumente možete nam dostaviti od 13.7.2017.-19.7.2017. u navedenom vremenu:

 • 13.7.2017. od 12:30 – 16:00
 • 14.7.2017. od 9:00 – 12:00
 • 17.7.2017. od 14:00 – 18:00
 • 18.7.2017. od 9:00 – 12:00
 • 19.7.2017. od 9:00 – 12:00