Školski odbor


Popis članova Školskog odbora:

 1. Ana Vojvodić – predsjednica                                           predstavnik Radnika
 2. Dragan Karlušić – zamjenik predsjednice                     predstavnik Nastavničkog vijeća
 3. Snježana Korčij                                                                  predstavnik Nastavničkog vijeća
 4. Anto Anđelić                                                                       predstavnik Osnivača
 5. Marijan Binički                                                                   predstavnik Osnivača
 6. Ilija Krstanović                                                                   predstavnik Osnivača
 7. Marina Tomas                                                                    predstavnik Roditelja

Poziv na 15. sjednicu školskog odbora Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, koja će se održati u četvrtak 21. prosinca 2017. godine u 8:30 sati u školskoj knjižnici, možete pronaći OVDJE.


Poziv na 14. sjednicu školskog odbora Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, koja će se održati u ponedeljak 27. studenoga 2017. godine u 8:30 sati u školskoj knjižnici, možete pronaći OVDJE.


Školski odbor je na sjednici  održanoj  26. listopada 2017. godine donio sljedeće zaključke:

 1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice
 2. Donesena Odluka o izmjenama Statuta Škole
 3. Donesena Odluka o izmjenama Pravilnika o kućnom redu
 4. Ravnatelju Škole data prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa sljedećim kandidatima: Anamarija Sučec, nastavnica hrvatskog jezika (puno, određeno radno vrijeme, zamjena), Danica Moconja, spremačica (puno, određeno radno vrijeme, zamjena), Maja Horvat, nastavnica računalstva (puno radno vrijeme, određeno – najdulje do 60 dana), Darko Strugačevac, nastavnik politike i gospodarstva (nepuno radno vrijeme, određeno – najdulje do 60 dana)
 5. Ravnatelj podnio završno izvješće o projektu SkillME.

Školski odbor je na sjednici  održanoj  28. rujna 2017. godine donio sljedeće zaključke:

 1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice
 2. Prihvaćeno izvješće ravnatelja o kurikulumu i godišnjem planu i programu za prethodnu šk. godinu
 3. Usvojen plan i program rada Školskog odbora za šk. 2017./2018. godinu
 4. Usvojen kurikulum i godišnji plan i program rada Škole za šk. 2017./2018. godinu
 5. Ravnatelju Škole data prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na  neodređeno radno vrijeme (1/2 punog radnog vremena) s kandidatom Lukom Žepićem,    radno mjesto: nastavnik strojarske skupine predmeta.

– određeno radno vrijeme, najdulje do 60 dana za sljedeće kandidate:

 • Luka Žepić, nastavnik strojarske skupine predmeta (1/2 punog radnog vremena),
 • Anamarija Sučec, nastavnica hrvatskog jezika,
 • Maja Horvat, nastavnica računalstva, Brigitta Kovačev, spremačica

6. Prihvaćen zahtjev radnice Mladenke Jadre Dujmović za prestankom radnog odnosa.


Školski odbor je na sjednici održanoj 24. svibnja 2017. godine donio sljedeće zaključke:

 1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice
 2. Ravnatelju Škole data prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme, najdulje do 60 dana za Nikolu Pustaka, nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture (zamjena za bolovanje)
 3. Donesena Odluka o imenovanju Ane Vojvodić za potpisivanje putnih naloga, odluka i potvrda ravnatelju Škole koje proizlaze iz radno pravnog statusa.

Školski odbor je na sjednici  održanoj  30. ožujka 2017. godine donio sljedeće zaključke:

 1. Usvojen zapisnik s prethodne sjednice
 2. Usvojena Oduka o cijeni satnice nastavnika u obrazovanju odraslih od najmanje 50kn po satu
 3. Usvojen prijedlog odluke o naknadi za povećane troškove obrazovanja učenika u školskoj 2017. / 2018. godini za sve obrazovne programe – 100kn po učeniku
 4. Usvojen prijedlog odluke o o troškovima školovanja kandidata, stranih državljana u školskoj 2017. / 2018. godini za sve obrazovne programe – 3000kn po učeniku
 5. Ravnatelju Škole data prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Ivanom Jajčevićem, dipl.ing. strojarstva, određeno radno vrijeme (zamjena za radnika na bolovanju), radno mjesto – nastavnik strojarske grupe predmeta i Ines Ivanović, magistru inženjerku strojarstva (1/2 punog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme i ½ punog radnog vremena, na određeno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2017. godine) radno mjesto – nastavnica strojarske grupe predmeta.

Školski odbor je na sjednici  održanoj  19. prosinca 2016. godine donio sljedeće zaključke:

 1. Usvajen zapisnik s prethodne sjednice
 2. Verificiran mandat imenovanom članu Školskog odbora iz reda Osnivača g. Anti Anđeliću
 3. Usvojen prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana i plana nabave za 2016. godinu
 4. Usvojen prijedlog financijskog plana i plana nabave za 2017. godinu
 5. Usvojen prijedlog financijskog plana – procjena prihoda i primitaka za 2018. i 2019. godinu i financijskog plana – procjena rashoda i izdataka   za 2018. i 2019. godinu
 6. Ravnatelj podnio izvješće o realizaciji projekata u 2016. godini.

Školski odbor je na sjednici  održanoj  14. studenoga 2016. godine donio sljedeće zaključke:

1. Ravnatelju Škole dana prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa sa sljedećim radnicama:

 • Aleksandra Al Ahmed, nastavnica hrvatskog jezika (određeno radno vrijeme, zamjena za radnika na bolovanju, najdulje do 60 dana)
 • Ivana Macan, nastavnica hrvatskog jezika (određeno radno vrijeme, zamjena za radnicu na bolovanju)

2. Ravnatelju Škole dana prethodna suglasnost Školskog odbora za pokretanje postupka nabave računala u vrijednosti iznad 20.000,00 kuna


Školski odbor je na sjednici  održanoj  27. rujna 2016. godine donio sljedeće Odluke:

 1. Prihvaćeno izvješće ravnatelja o kurikulumu i godišnjem planu i programu za prethodnu šk. godinu
 2. Usvajen plan i programa rada Školskog odbora za šk. 2016./2017. godinu
 3. Usvojen kurikulum i godišnji plan i programa rada Škole za šk. 2016./2017. godinu
 4. Ravnatelju Škole dana prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa (određeno radno vrijeme, najdulje do 60 dana) s radnicom Ivanom Macan, nastavnicom hrvatskog jezika
 5. Imenovani članovi Povjerenstva za kvalitetu iz reda Vijeća roditelja (gospođa Agata Rajković) i Vijeća učenika (učenika Ana Marija Banović)

Školski odbor je na sjednici  održanoj  20. rujna 2016. godine donio sljedeće Odluke:

 1.  Ravnatelju Škole dana prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa (određeno radno vrijeme, najdulje do 60 dana) sa sljedećim radnicima:
 • Snježanom Vuk, nastavnicom strojarske skupine predmeta
 • Antom Vlaićem, nastavnikom strojarske skupine predmeta
 • Branimirom Markom Markulinom Grgićem, nastavnikom strojarske skupine predmeta
 1. Imenovan član Povjerenstva za kvalitetu iz reda dionika, Tomislav Brnadić, dipl.ing.
 2. Donesena odluka o najmu školske dvorane za šk. 2016./2017. godinu.