Oglasna ploča

Na ovom mjestu uvijek potražite najnovije obavijesti, informacije, zaduženja, aktualnosti….

Isplati se biti obaviješten !

Razlikovni ispiti 2017./ 2018.

Raspored polaganja razlikovnih ispita za SIJEČANJ 2018. pogledajte OVDJE


Vrijeme polaganja razlikovnih ispita od 15. listopada 2017. – do 27. travnja 2018.

U jednom danu učenik ne smije polagati više od tri ispita.

Ispitno povjerenstvo čine: predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog nastavnog predmeta i razrednik (članak 117. Statut škole)

Protokol provođenja razlikovnih ispita:

  1. Predmetni nastavnik uzima dosje učenika u kojem je zapisnik o polaganju razlikovnih ispita – ured pedagoginje
  2. Nakon ispita, koji se realizira pred ispitnim povjerenstvom, zapisničar upisuje: pitanja, datum i vrijeme trajanja ispita a predsjednik ispitnog povjerenstva zaključnu ocjenu.

Prijava ispita svaki mjesec do 10. u mjesecu.  Svaki mjesec ispiti će se polagati  od 16. do 27. u mjesecu.