Financijska izvješća i fiskalna odgovornost

  1. Procedura stvaranja ugovornih obveza, nabave roba ili usluga
  2. Procedura zaprimanja i kontrole roba, usluga, računa
  3. Nabava roba ili usluga – hitne intervencije
  4. Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
  5. Kriteriji trošenja vlastitih prihoda škole
  6. Financijsko izvješće I – VI 2015. g.  te pripadajuće Bilješke . Posebno Izvješće za Školski Odbor
  7. Financijsko izvješće I – XII 2015. g.   te pripadajuće Bilješke  .  Posebno Izvješće za Školski Odbor
  8. Financijsko izvješće I – VI 2016. g.  te pripadajuće Bilješke.  Posebno Izvješće za Školski Odbor
  9. Financijsko izvješće I – XII 2016. g.  te pripadajuće Bilješke.  Posebno Izvješće za Školski Odbor
  10. Financijsko izvješće I – VI 2017. g.  te pripadajuće Bilješke.  Posebno Izvješće za Školski Odbor