Aditivne tehnologije

Projekt EU – Aditivne tehnologije – Novi kurikulum

Modernizacija školskog kurikuluma srednjih strukovnih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije – Aditivne tehnologije. Nositelji smo tog projekta. Projekt će direktno utjecati na uvođenje suvremenih sadržaja u strukovne programe razvojem kurikuluma za fakultativni predmet Aditivne tehnologije, čime će učenici steći kompetencije relevantne za tržište rada, a nastavnici za stručno usavršavanje i izvođenje fakultativnog predmeta Aditivne tehnologije. Povezivanjem novih sadržaja s ishodima učenja povećat će se dinamika osuvremenjivanja obrazovnih programa, što će u konačnici rezultirati jačom povezanošću strukovnog obrazovanja i tržišta rada. U okviru projekta opremit će se Praktikum za aditivne tehnologije.