Projekti koji su izrađeni ili su u toku u školi Fausta Vrančića !

Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića kontinuirano sudjeluje u projektima i inicijativama i školske i lokalne i međunarodne zajednice. Sudjelovali smo u međunarodnom programu cjeloživotnog učenja Leonardo da Vinci. Proveli smo 3 projekta u okviru programa mobilnosti. Učenici su bili na stručnoj praksi iz CNC tehnologija  u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Uključeni smo i u dva projekta čiji je cilj moderniziranje školskih strukovnih kurikuluma !