Natječaji

PREDMET: Natječaj za popunu radnog mjesta NASTAVNIK POVIJESTI m/ž VSS, određeno radno vrijeme (zamjena za radnicu na rodiljnom dopustu), nepuno radno vrijeme (1/2 punog radnog vremena – 20 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Obvezna dokumentacija:

 1. prijava na natječaj
 2. životopis
 3. preslika domovnice
 4. preslika diplome
 5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u preslici i ne vraća kandidatima. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, odnosno od 15. do 23. siječnja 2018. godine.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu za natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O izboru će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: www.stsfv.eu

Prijave se dostavljaju osobno (od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati) ili putem pošte na adresu: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb


PREDMET: Natječaj za popunu radnog mjesta NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA m/ž VSS, određeno radno vrijeme (zamjena), nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Obvezna dokumentacija:

 1. prijava na natječaj
 2. životopis
 3. preslika domovnice
 4. preslika diplome
 5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u preslici i ne vraća kandidatima. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, odnosno od 15. do 23. siječnja 2018. godine.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu za natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O izboru će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: www.stsfv.eu

Prijave se dostavljaju osobno (od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati) ili putem pošte na adresu: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb


NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Škole (m/ž)

Školski odbor Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića raspisao je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Škole. Tekst natječaja možete pronaći u priloženom pdf dokumentu.


PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po raspisanom natječaju 28.11. do 6.12.2017.
Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128./17.) upućujemo sljedeću obavijest o izboru kandidata:

 1. Radno mjesto: spremač (m/ž), puno, neodređeno radno vrijeme
  Izabrani kandidat: BRIGITTA KOVAČEV

U roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Zahvaljujemo svim kandidatima natječaja.


PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po raspisanom natječaju 28.11. do 6.12.2017.
Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128./17.) upućujemo sljedeću obavijest o izboru kandidata:

 1. Radno mjesto: politika i gospodarstvo (m/ž), nepuno, određeno radno vrijeme
  Izabrani kandidat: KRISTINA ILJKIĆ, mag. politologije

U roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Zahvaljujemo svim kandidatima natječaja.


PREDMET: NATJEČAJ za popunu radnog mjesta SPREMAČ m/ž NSS, neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Obvezna dokumentacija:

 1. prijava na natječaj
 2. životopis
 3. preslika domovnice
 4. preslika svjedodžbe
 5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u preslici i ne vraća kandidatima. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, odnosno od 28.11.2017. do 6.12.2017. godine.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu za natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O izboru će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: www.stsfv.eu

Prijave se dostavljaju osobno ili dostavom putem pošte na adresu: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb


PREDMET: Natječaj za popunu radnog mjesta NASTAVNIK POLITIKE I GOSPODARSTVA m/ž VSS, određeno radno vrijeme (zamjena), nepuno radno vrijeme (26 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Obvezna dokumentacija:

 1. prijava na natječaj
 2. životopis
 3. preslika domovnice
 4. preslika diplome
 5. preslika potvrdnice o pedagoško-psihološkom obrazovanju (ukoliko nijeprofesorski smjer)
 6. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u preslici i ne vraća kandidatima. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, odnosno od 28.11.2017. do 6.12.2017. godine.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu za natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O izboru će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: www.stsfv.eu

Prijave se dostavljaju osobno ili dostavom putem pošte na adresu: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb


PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po raspisanom natječaju radno mjesto – nastavnik računalstva (m/ž)
Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 24./17.) upućujemo sljedeću obavijest o izboru kandidata:

 1. Radno mjesto: nastavnik računalstva (m/ž), puno, neodređeno radno vrijeme
  Izabrani kandidat: MAJA HORVAT, mag. edukacije informatike

U roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Zahvaljujemo svim kandidatima natječaja.


PREDMET: Natječaj za popunu radnog mjesta Nastavnik računalstva m/ž

Jedan (1) izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme

Uvjeti: Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Obvezna dokumentacija:

1. Prijava na natječaj

2. Životopis

3. Preslika domovnice

4. Preslika dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju

5. Preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u preslici i ne vraća kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana (do 14. studenoga 2017. godine). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: www.stsfv.eu

Prijave se dostavljaju osobno ili dostavom putem pošte na adresu: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb


PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po raspisanom natječaju  12. – 20.10.2017.

Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 24./17.) upućujemo sljedeću obavijest o izboru kandidata: 

 1. Radno mjesto, nastavnik hrvatskog jezika (m/ž), puno, određeno radno vrijeme

 Anamarija Sučec, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistra komparativne književnosti


PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po raspisanom natječaju  12. – 20.10.2017.

Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 24./17.) upućujemo sljedeću obavijest o izboru kandidata: 

 1. Radno mjesto, spremač (m/ž), puno, određeno radno vrijeme

 Danica Moconja


U roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti  imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata. Zahvaljujemo svim kandidatima natječaja.