Natječaji

Javni pozivi za ponude o putovanjima naše škole možete pogledati pod odjeljkom Oglasna ploča !

PREDMET: Natječaj za popunu radnog mjesta Nastavnik računalstva m/ž

Jedan (1) izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme

Uvjeti: Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.).

Obvezna dokumentacija:

1. Prijava na natječaj

2. Životopis

3. Preslika domovnice

4. Preslika dokumenta o stečenoj stručnoj spremi i zvanju

5. Preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u preslici i ne vraća kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana (do 14. studenoga 2017. godine). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni putem web stranice: www.stsfv.eu

Prijave se dostavljaju osobno ili dostavom putem pošte na adresu: Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb


PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po raspisanom natječaju  12. – 20.10.2017.

Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 24./17.) upućujemo sljedeću obavijest o izboru kandidata: 

  1. Radno mjesto, nastavnik hrvatskog jezika (m/ž), puno, određeno radno vrijeme

 Anamarija Sučec, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistra komparativne književnosti


PREDMET: Obavijest o izboru kandidata po raspisanom natječaju  12. – 20.10.2017.

Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 24./17.) upućujemo sljedeću obavijest o izboru kandidata: 

  1. Radno mjesto, spremač (m/ž), puno, određeno radno vrijeme

 Danica Moconja


U roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti  imate pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata. Zahvaljujemo svim kandidatima natječaja.