Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  15. studenoga 2017. godine donijelo sljedeće zaključke:

 1. Prihvaćena zamolba za promjenom programa učenika M.Č.
 2. Podneseno izvješće o izboru tema i mentora za završni ispit.
 3. Izglasano napredovanje u zvanje prof. mentora za nastavnicu engleskog jezika Marinu Kevrić.

Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  26. rujna 2016. godine donijelo sljedeće zaključke:

 1.  Usvojen prijedlog kurikuluma za školsku 2016./2017. godinu
 2. Usvojen Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 2016./2017. godinu
 3. Odbijene zamolbe za upis učenika za višu razinu kvalifikacije
 4. Izrečena pedagoška mjera opomene pred isključenje za jednog učenika

Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  15. rujna 2016. godine donijelo sljedeće zaključke:

 1. Donesene Odluke o upisu/promjeni programa za 3 učenika (J.B., D.H. i A.Š.), Donesene odluke o odbijanju zamolbe za upis/promjenu programa za 3 učenika (L.B., F.P. i K.A.)
 1. Usvojen vremenik pisanih provjera
 2. Pedagoginja Škole je upoznala Nastavničko vijeće s provedbom građanskog odgoja u školskoj 2016./2017. godini
 1. Ravnatelj je u dogovoru s Nastavničkim vijećem imenovao voditelja stručnog vijeća strojarstva, Dragana Karlušića i stručnog vijeća elektrotehnike i prirodoslovlja Ratka Modrića.

Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  27. rujna 2017. godine donijelo sljedeće zaključke:

 1. Prihvaćen prijedlog kurikuluma za školsku 2017./2018. godinu
 2. Prihvaćen prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2017./2018. godinu
 3. Usvojen vremenik pisanih provjera znanja
 4. Izglasano napredovanje u zvanje prof. mentora Dragana Karlušića, dipl.ing. i ponovni izbor u zvanje prof. savjetnika Mladena Marušića, dipl.ing.
 5. Prihvaćen Prijedlog članova Povjerenstva za provedbu izleta i ekskurzija u šk. 2017./2018. (sukladno Pravilniku o provedbi izleta i ekskurzija)

Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  24. listopada 2017. godine donijelo sljedeće zaključke:

 1. Prihvaćena zamolba za promjenom programa učenika H.M.
 2. Odbijena zamolba za upis (premještaj iz druge škole) učenika K.V. zbog poštivanja Pedagoškog standarda
 3. Učenik D.M. oslobođen pohađanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture za 1. polugodište tekuće školske godine, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Odjela za školsku i sveučilišnu medicinu.
 4. Provedena rasprava o izmjenama Pravilnika o kućnom redu
 5. Izrečena pedagoška mjera opomene pred isljučenje učeniku M.M.