Nastavničko vijeće

Sjednicu Nastavničkog vijeća će se održati  u petak, 7. srpnja 2017. godine u 10,00 sati, u školskoj knjižnici sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Analiza uspjeha nakon provedenog dopunskog rada
 2. Rokovi i način provedbe popravnih ispita
 3. Zamolbe učenika (promjena izbornog predmeta)
 4. Odlučivanje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije radi nastavka obrazovanja
 5. Razno

Nastavničko vijeće je na sjednici održanoj 24. svibnja 2017. godine donijelo sljedeće zaključke:

1. Ravnatelj je podnio izvješće o uspjehu učenika završnih razreda na kraju nastavne godine
2. Utvrđeno je trajanje dopunskog rada – 10 nastavnih sati za sve predmete
3. Tanja Frketić, dipl.ing. – nastavnica strojarske grupe predmeta i Alan Medić, prof. – nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture predlažu se za napredovanje u zvanje prof. mentora.


Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  1. ožujka 2017. godine donijelo sljedeće zaključke: 

 1. Izrečene pedagoške mjere opomene pred isključenje za dva učenika i Nastavničko vijeće obaviješteno o izricanju pedagoške mjere isključenja za jednog učenika
 2. Utvrđen Prijedlog primjerenog programa obrazovanja za jednog učenika s teškoćama u razvoju
 3. Dva učenika oslobođena nastave tjelesne i zdravstvene kulture, na prijedlog liječnika školske medicine
 4. Ravnatelj podnio plan upisa učenika za iduću školsku godinu.

Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  26. siječnja 2017. godine donijelo sljedeće zaključke:

 1. Usvojen vremenik pisanih provjera znanja za drugo polugodište školske 2016. / 2017. godine
 2. Nastavničko vijeće upoznato s izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje Pedagoških mjera
 3. Obavijest o isključenju jednog učenika u tekućoj školskoj godini
 4. Ravnatelj podnio Izvješće o realizaciji izvanučioničke nastave u 2016. godini
 5. Ravnatelj podnio Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika
 6. Ravnatelj obavijestio i zatražio mišljenje o uvođenju video nadzora u Školi.

U ime Nastavničkog vijeća Ravnatelj: Dubravko Diklić, dipl.ing., v.r.


Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  15. rujna 2016. godine donijelo sljedeće zaključke:

 1. Donesene Odluke o upisu/promjeni programa za 3 učenika (J.B., D.H. i A.Š.), Donesene odluke o odbijanju zamolbe za upis/promjenu programa za 3 učenika (L.B., F.P. i K.A.)
 1. Usvojen vremenik pisanih provjera
 2. Pedagoginja Škole je upoznala Nastavničko vijeće s provedbom građanskog odgoja u školskoj 2016./2017. godini
 1. Ravnatelj je u dogovoru s Nastavničkim vijećem imenovao voditelja stručnog vijeća strojarstva, Dragana Karlušića i stručnog vijeća elektrotehnike i prirodoslovlja Ratka Modrića.

Nastavničko vijeće je na sjednici  održanoj  26. rujna 2016. godine donijelo sljedeće zaključke:

 1.  Usvojen prijedlog kurikuluma za školsku 2016./2017. godinu
 2. Usvojen Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 2016./2017. godinu
 3. Odbijene zamolbe za upis učenika za višu razinu kvalifikacije
 4. Izrečena pedagoška mjera opomene pred isključenje za jednog učenika