Nastava u školi Fausta Vrančića se odvija u dvije smjene:

1. juratnja smjena od 8:00  do 14:00 sati

2. popodnevna smjena od 14:00 do 20:00 sati

i to u dva naizmjenična turnusa (rasporeda):

1. A turnus

2. B turnus

na način da je jednom A turnus u jutarnjoj smjeni, a B turnus u popodnevnoj smjeni.

Slijedeći tjedan je B turnus u jutarnjoj smjeni, a A turnus u popodnevnoj smjeni.

Ovakav raspored turnusa se naizmjenično ponavlja od početka pa do kraja školske godine.