Financijska izvješća i fiskalna odgovornost

 1. Procedura stvaranja ugovornih obveza, nabave roba ili usluga
 2. Procedura zaprimanja i kontrole roba, usluga, računa
 3. Nabava roba ili usluga – hitne intervencije
 4. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA
 5. Kriteriji trošenja vlastitih prihoda škole
 6. Financijsko izvješće I – VI 2015. g.  te pripadajuće Bilješke . Posebno Izvješće za Školski Odbor
 7. Financijsko izvješće I – XII 2015. g.   te pripadajuće Bilješke  .  Posebno Izvješće za Školski Odbor
 8. Financijsko izvješće I – VI 2016. g.  te pripadajuće Bilješke.  Posebno Izvješće za Školski Odbor
 9. Financijsko izvješće I – XII 2016. g.  te pripadajuće Bilješke.  Posebno Izvješće za Školski Odbor
 10. Financijsko izvješće I – VI 2017. g.  te pripadajuće Bilješke.  Posebno Izvješće za Školski Odbor
 11. Financijsko izvješće I-XII 2017  te pripadajuće Bilješke